Ari Helander

Ari Helander

Pia­nis­ti Ari He­lan­der (s. 1959) val­mis­tui musii­kin mais­te­rik­si Si­be­lius-Aka­te­mian so­lis­ti­ses­ta kou­lu­tus­oh­jel­mas­ta. Hän toi­mii pia­non­soi­ton leh­to­ri­na Poh­jois-Ky­men musiik­kio­pis­tos­sa Kou­vo­las­sa.

He­lan­der on pi­tä­nyt usean vuo­den ajan musiik­ki­luen­to­ja, jois­sa ker­to­mus, musiik­ki ja ku­vat yh­dis­ty­vät. Hän­tä kiin­nos­ta­vat eri­tyi­ses­ti sä­vel­tä­jien ja muusik­ko­jen hen­ki­lö­koh­tai­nen elä­mä sekä se, mi­ten kun­kin ajan po­liit­ti­nen ja yh­teis­kun­nal­li­nen ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut hei­hin. He­lan­der on pi­tä­nyt myös mo­nia näyt­te­ly­jä, jois­sa on ol­lut esil­lä va­lo­ku­via ja va­lo­ku­va­kol­laa­se­ja.