Klassinen vaihtaa vapaalle – Raja-aidat kumoon

Mil­tä mah­ta­vat kuu­los­taa For­mu­la-ki­sat kuu­den sel­lon so­vi­tuk­se­na? To­tal Cel­lo En­semble on mai­nei­kas, musii­kil­li­sia raja-ai­to­ja kaa­ta­va kuu­den huip­pusel­lis­tin yh­tye, jon­ka kon­ser­teis­sa voi­daan naut­tia klas­si­sen ja po­pu­laa­ri­musii­kin li­säk­si oma­lei­mai­sis­ta show-nu­me­rois­ta.

Konserttiohjelma

Ohjelma on täynnä yllätyksiä!