Mitä maa kertoo?

Mitä kaik­kea voi tul­la mie­leen sa­nas­ta maa? Sä­vel­tä­jä Lau­ri Toi­vion 15-osai­nen pia­no­teos Earth esit­te­lee maa­il­mo­ja­sy­lei­le­vän kir­jon musii­kil­li­sia nä­kö­kul­mia maa­han – an­tii­kin al­kuai­ne­kä­si­tyk­ses­tä aina eko­lo­gi­siin ky­sy­myk­siin asti. 45-mi­nuut­ti­nen teos­ko­ko­nai­suus kan­tae­si­te­tään pe­rä­ti vii­den pia­nis­tin voi­min.

Tai­teel­li­nen joh­ta­ja Niklas Pok­ki esit­te­lee kon­ser­tin Ki­vi­jär­vi-sa­lis­sa klo 16.30 – 16.45

Lauri Toivion pianoteoksen Earth kantaesitys

 

 

Konserttiohjelma

Earth – 15 Preludes for Piano Op. 24 (2009–19)

1. Gravitation
2. Gaia’s Lamentation
3. A Potter Song
4. Limber Lithosphere
5. General Sherman’s Dream
6. Caught in a Landslide
7. All That Glitters…
8. Dry Quicksand Fly
9. The Sorrow of Granite
10. Density 22.6
11. Chrystal Dozen
12. Long Live the Black Dirt!
13. Captured by Amber
14. Metal Crust Heart
15. The Blue Marble