Nimeni on Clara

Viktoriya Papayani

USA:ssa me­nes­ty­nyt, pia­nis­ti-näyt­te­li­jä Vik­to­riya Pa­pay­anin kir­joit­ta­ma ja esit­tä­mä kon­sert­ti­näy­tel­mä ker­too kos­ket­ta­vas­ti ro­man­tii­kan ajan mer­kit­tä­vim­män nais­puo­li­sen pia­nis­tin ris­ti­rii­to­jen täyt­tä­mäs­tä elä­mäs­tä esiin­ty­vä­nä tai­tei­li­ja­na ja sä­vel­tä­jä­nä mie­len­ter­vey­del­tään rau­nioi­tu­van mie­hen­sä Ro­ber­tin var­jos­sa.

Esi­tys­kie­li englan­ti, suo­men­kie­li­set teks­ti­tyk­set.

Tai­teel­li­nen joh­ta­ja Niklas Pok­ki esit­te­lee il­lan kon­ser­tin Ser­lac­hius-museo Gös­tan Ki­vi­jär­vi-sa­lis­sa klo 14.30 – 14.45.

Konserttiohjelma

Konserttinäytelmässä esitettävät kappaleet ilmoitetaan myöhemmin.