Hyppää pääsisältöön

Jäsenyys

Jäsenyys

Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry:n jäsenenä saat festivaalin konserttiliput alennettuun hintaan sekä muita ilahduttavia etuja.

Yh­dis­tyk­sen jä­se­ne­nä saat fes­ti­vaa­lin kon­sert­ti­li­put alen­net­tuun hin­taan ja oh­jel­ma­kir­jan pos­ti­tet­tu­na ko­tiin en­nen fes­ti­vaa­lin al­kua. Li­säk­si saat il­mais­lip­pu­ja tal­vi­kau­den jä­sen­kon­sert­tei­hin ja kuu­let ajan­koh­tai­set uu­ti­set Mäntän Musiik­ki­juh­lis­ta en­nen mui­ta.

Vuo­den 2024 Män­tän Musiik­ki­juh­lien Tuki ry:n jä­sen­mak­sut

  • Henkilöjäsenet 40 euroa
  • Kannattavat henkilöjäsenet 60 euroa
  • Yhteisöjäsenet 675 euroa
  • Kannattavat yhteisöjäsenet 1000 euroa

Jäsenhankintakampanja

Tun­net­ko jon­kun, joka ha­luai­si liit­tyä Män­tän Musiik­ki­juh­lien Tuki ry:n jä­se­nek­si? Tule mu­kaan tä­män vuo­den jä­sen­han­kin­ta­kam­pan­jaam­me!

  • Kun hankit yhden uuden jäsenen, saat oman jä­se­nyy­te­si vuo­del­le 2024 puo­leen hin­taan.
  • Kun hankit kaksi uutta jäsentä, saat oman jä­se­nyy­te­si vuo­del­le 2024 il­mai­sek­si.

 

Haluan jäsenkirjeen: