Hyppää pääsisältöön

Pohjoismainen pianoakatemia

Pohjoismainen pianoakatemia

Pohjoismainen pianoakatemia kokoaa yhteen koulu- ja lukioikäisiä pianistilahjakkuuksia kaikista Pohjoismaista. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Nuorten pianoakatemian kanssa.

Kon­sert­ti­la­val­le as­tues­saan pia­nis­til­la on ta­ka­naan val­ta­va mää­rä pit­kä­jän­teis­tä työ­tä. Teok­sen opet­te­lu ja oman tul­kin­nan löy­tä­mi­nen on pit­kä ja mo­ni­vai­hei­nen pro­ses­si. Pohjoimainen pianoakatemia tarjoaa ins­pi­roi­van ym­pä­ris­tön uusien musii­kil­lis­ten vai­kut­tei­den ja nä­kö­kul­mien syn­ty­mi­sel­le. Tapahtuman ai­nut­laa­tui­nen hen­ki syn­tyy sekä Mäntän Musiikkijuhlien kor­kea­ta­soi­ses­ta kon­sert­ti­sar­jas­ta että kurs­si­lais­ten ja musiikkijuhlien esiin­ty­jien muo­dos­ta­mas­ta tai­tei­li­jayh­tei­sös­tä.

Pohjoimaisen pianoakatemian opiskelija- ja opettajakonsertit ovat osa Mäntän Musiikkijuhlien ilmaiskonserttitarjontaa.

Lisätietoja

 info@manttamusicfestival.fi

Lisätietoja Pohjoismaisesta pianoakatemiasta
Tuottaja Rebekka Angervo, puh. +358 50 374 1211

Män­tän Musiik­ki­juh­lat nou­dat­taa Hen­ki­lö­tie­to­la­kia (523/​199) 10§ ja EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus­ta 2016/​679 (Ge­ne­ral Data Pro­tec­tion Re­gu­la­tion, GDPR).