Hyppää pääsisältöön

Pohjoismainen pianoakatemia

Pohjoismainen pianoakatemia

Kon­sert­ti­la­val­le as­tues­saan pia­nis­til­la on ta­ka­naan val­ta­va mää­rä pit­kä­jän­teis­tä työ­tä. Teok­sen opet­te­lu ja oman tul­kin­nan löy­tä­mi­nen on pit­kä ja mo­ni­vai­hei­nen pro­ses­si. Pohjoimainen pianoakatemia tarjoaa ins­pi­roi­van ym­pä­ris­tön uusien musii­kil­lis­ten vai­kut­tei­den ja nä­kö­kul­mien syn­ty­mi­sel­le. Tapahtuman ai­nut­laa­tui­nen hen­ki syn­tyy sekä Mäntän Musiikkijuhlien kor­kea­ta­soi­ses­ta kon­sert­ti­sar­jas­ta että kurs­si­lais­ten, professorien ja musiikkijuhlien esiin­ty­jien muo­dos­ta­mas­ta tai­tei­li­jayh­tei­sös­tä.

Pohjoismainen pianoakatemia kokoaa yhteen koulu- ja lukioikäisiä pianistilahjakkuuksia kaikista Pohjoismaista. 28.7.-2.8.2023 pidettävälle mestarikurssille osallistuu nuoria pianistilahjakkuuksia Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Kurssille kutsutuille opiskelijoille on myönnetty stipendit kurssimaksujen kattamiseksi. Kurssitoiminta järjestetään yhteistyössä Nuorten pianoakatemian kanssa.

Mestarikurssilla opettavat professorit Johan Fröst (Ruotsi), Martin Lysholm Jepsen (Tanska), Marina Pliassova (Norja) ja Niklas Pokki (Suomi). Myös Mäntän Musiikkijuhlien taiteilija Jean-Efflam Bavouzet pitää valitulle ryhmälle opiskelijoita mestarikurssin Koskelan koulukeskuksessa keskiviikkona 2.8 klo 10.00 alkaen. Yleisölle on vapaa pääsy opiskelija- ja opettajakonsertteihin sekä oppitunteja seuraamaan.

Nuorten pianoakatemia on lahjakkaiden nuorten pianistien koulutusohjelma, joka perustetiin vuonna 2013 Suomen Kulttuurirahaston sekä Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella. Nuorten pianoakatemian tavoitteena on tukea ja kehittää suomalaista pianonsoiton perinnettä ja koulutusta. 

Lue lisää: nuortenpianoakatemia.fi

Lisätietoja

Pohjoismainen pianoakatemia
Rebekka Angervo tuottaja
nuortenpianoakatemia@gmail.com 
+358 50 374 1211

Män­tän Musiik­ki­juh­lat nou­dat­taa Hen­ki­lö­tie­to­la­kia (523/​199) 10§ ja EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus­ta 2016/​679 (Ge­ne­ral Data Pro­tec­tion Re­gu­la­tion, GDPR).