Hyppää pääsisältöön

Saapuminen Mänttään

Saapuminen Mänttään

Autolla
Mänt­tä ja Vilp­pu­la si­jait­se­vat suo­ma­lai­sen jär­vi- ja met­sä­mai­se­man kes­kel­lä, Tam­pe­reen (val­ta­tie 58) ja Jy­väs­ky­län puo­li­vä­lis­sä (val­ta­tie 58, 23) rei­lun tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä mo­lem­mis­ta.

Junalla
Ju­na­lii­ken­ne kul­kee reit­tiä Tam­pe­re – Vilp­pu­la – Keu­ruu. Vilp­pu­lan rau­ta­tie­a­se­mal­ta on Mänt­tään mat­kaa 7 km. Ju­na­vuo­rot saa­pu­vat Vilp­pu­laan kol­mes­ti päi­väs­sä, ja nii­tä on vas­tas­sa usei­ta tak­se­ja.

Linja-autolla
Lin­ja-au­tol­la Män­tän ja Vilp­pu­lan ta­voit­taa 1,5 tun­nis­sa Tam­pe­reel­ta ja Jy­väs­ky­läs­tä. Män­tän ja Vilp­pu­lan vä­liä lii­ken­nöi päi­vit­täin joitakin bus­si­vuo­ro­ja. Män­tän Mat­ka­huol­to si­jait­see Män­tän kes­kus­tas­sa, 10 min kä­ve­ly­mat­kan pääs­sä fes­ti­vaa­li­toi­mis­tos­ta.

Li­säk­si Ser­lac­hius-bus­si lii­ken­nöi Mänt­tä-Vilp­pu­lan ja Tam­pe­reen vä­liä Ser­lac­hius museoi­den au­kio­lo­päi­vi­nä.
Tie­toa bus­sin ai­ka­tau­luis­ta ja lip­pu­jen hin­nois­ta ›

 

Tu­tus­tu tai­de­kau­pun­gin muu­hun mat­kai­lu­tar­jon­taan ›