Hyppää pääsisältöön

Konserttipaikat

Konserttipaikat

Mäntän Musiikkijuhlien pääkonserttipaikka on Serlachius-museo Göstan Kivijärvi-sali. Myös muut konserttipaikat sijaitsevat Mänttä-Vilppulan alueella.

Mäntän Musiikkijuhlat järjestetään Serlachius-museo Göstassa, joka sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä Mäntässä, Melasjärven rannalla. Göstan näyttävä museorakennus on kerännyt arkkitehtuuripalkintoja Suomesta ja ulkomailta.

Val­ter ja Ivar Thomén suun­nit­te­le­ma Män­tän Klu­bi vi­hit­tiin käyt­töön 1920 G. A. Ser­lac­hius Oy:n juh­la­ti­lak­si. Se oli luon­tai­nen jat­ku­mo Gus­taf Adolf Ser­lac­hiuk­sen pio­nee­ri­työl­le Män­täs­sä.

Män­tän kir­kon suun­nit­te­li ark­ki­teh­ti W.G. Palm­qvist ja se val­mis­tui vuon­na 1928.

Ark­ki­teh­ti Georg Schrec­kin suun­nit­te­le­ma Vilp­pu­lan kirk­ko val­mis­tui vuon­na 1900. Se on hir­si­ra­ken­tei­nen pit­kä­kirk­ko, jos­sa sa­kas­ti on itä­pääs­sä ja kel­lo­tor­ni län­si­pääs­sä. Ik­ku­nat ovat saa­neet vai­kut­tei­ta go­tii­kas­ta.