Hyppää pääsisältöön

Mäntän kirkko

Mäntän kirkko

Män­tän kir­kon suun­nit­te­li ark­ki­teh­ti W.G. Palm­qvist ja se val­mis­tui vuon­na 1928. Kun Män­tän seu­ra­kun­ta ero­tet­tiin Vilp­pu­lan seu­ra­kun­nas­ta vuon­na 1921, it­se­näi­sen seu­ra­kun­nan pe­rus­ta­mi­sen eh­dok­si ase­tet­tiin oman kir­kon ra­ken­ta­mi­nen. Niin­pä G. A. Ser­lac­hius Oy lu­pau­tui ra­ken­nut­ta­maan kir­kon omal­la kus­tan­nuk­sel­laan.

Alt­ta­ri­tau­lu on tai­de­maa­la­ri Al­var Cawé­nin maa­laa­ma. Ai­hee­na on Ma­ria Jee­sus-lap­si sy­lis­sään lam­pai­den ym­pä­röi­mä­nä. Ai­nut­laa­tuis­ta on, että tau­lun hen­ki­löt, mai­se­ma ja lam­paat ovat mänt­tä­läi­siä. Cawé­nin työ­tä ovat myös la­si­maa­lauk­set alt­ta­ri­tau­lun mo­lem­min puo­lin. Ur­ku­par­vel­la ole­va la­si­maa­laus on puo­les­taan tai­tei­li­ja Eric Ehr­strö­min suun­nit­te­le­ma. Alt­ta­ri­tau­lun ohel­la to­del­li­sia hel­miä Män­tän kir­kos­sa ovat saa­ri­jär­ve­läi­sen ku­van­veis­tä­jä Han­nes Au­te­reen puu­veis­tok­set, joi­ta on kaik­ki­aan 35.

Tou­ko­kuus­sa 2003 otet­tiin käyt­töön J.L. van den Heu­vel or­gel­bouw:n ra­ken­ta­mat 30 ää­ni­ker­tai­set urut.

 Länsitorikatu 2, Mänttä