Hyppää pääsisältöön

Mäntän kirkko

Mäntän kirkko

Vuonna 1928 valmistuneen Mäntän kirkon suunnitteli arkkitehti W. G. Palmqvist. Kirkossa on runsaasti taidetta: Alwar Cawénin alttaritaulu, Eric Ehrnströmin lasimaalaus sekä 35 Hannes Autereen puuveistosta.

Män­tän kir­kon suun­nit­te­li ark­ki­teh­ti W. G. Palm­qvist ja se val­mis­tui vuon­na 1928. Kun Män­tän seu­ra­kun­ta ero­tet­tiin Vilp­pu­lan seu­ra­kun­nas­ta vuon­na 1921, it­se­näi­sen seu­ra­kun­nan pe­rus­ta­mi­sen eh­dok­si ase­tet­tiin oman kir­kon ra­ken­ta­mi­nen. Niin­pä G. A. Ser­lac­hius Oy lu­pau­tui ra­ken­nut­ta­maan kir­kon omal­la kus­tan­nuk­sel­laan.

Taiteilija Al­var Cawé­nin maa­laa­massa alttaritaulussa ovat Ma­ria ja Jee­sus-lap­si lam­pai­den ym­pä­röi­mä­nä. Teokseen maalatut hen­ki­löt, mai­se­ma ja lam­paat ovat mänt­tä­läi­siä. Cawé­nin työ­tä ovat myös la­si­maa­lauk­set alt­ta­ri­tau­lun mo­lem­min puo­lin. Urkuparvella sijaitsee taiteilija Eric Ehrnströmin lasimaalaus. Mäntän kirkossa on lisäksi 35 kuvanveistäjä Hannes Autereen puuveistosta.

Vuonna 2003 kirkossa otet­tiin käyt­töön J.L. van den Heuvel Orgelbouw’n ra­ken­ta­mat 30-ää­ni­ker­tai­set urut.

 Länsitorikatu 2, Mänttä